גלריית מגוון הצומח
מגוון הצמחים הנמצאים באתר "אבן העזר". כל התמונות צולמו על ידי התלמידים בסיורים המתקיימים במהלך השנה.

[ללא כותרת]

[ללא כותרת]

[ללא כותרת]

[ללא כותרת]
שיח אברהם
[שיח אברהם]
סחלב פרפרני
[סחלב פרפרני]
נץ החלב
[נץ החלב]

[ללא כותרת]

[ללא כותרת]
נזמית לופתת
[נזמית לופתת]

[ללא כותרת]
מקור חסידה
[מקור חסידה]
דף הבא >>